Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Hotel & Brasserie de Zwaan kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Hotel & Brasserie de Zwaan, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Hotel & Brasserie de Zwaan verstrekt. Hotel & Brasserie de Zwaan kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

 

WAAROM Hotel & Brasserie de Zwaan GEGEVENS NODIG HEEFT

Hotel & Brasserie de Zwaan verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Hotel & Brasserie de Zwaan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 

HOE LANG Hotel & Brasserie de Zwaan GEGEVENS BEWAART

Hotel & Brasserie de Zwaan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Hotel & Brasserie de Zwaan verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Hotel & Brasserie de Zwaan worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hotel & Brasserie de Zwaan gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Hotel & Brasserie de Zwaan maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Hotel & Brasserie de Zwaan bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Hotel & Brasserie de Zwaan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hotel & Brasserie de Zwaan heeft hier geen invloed op.

Hotel & Brasserie de Zwaan heeft Google geen toestemming gegeven om via Hotel & Brasserie de Zwaan verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected] Hotel & Brasserie de Zwaan zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN

Hotel & Brasserie de Zwaan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Hotel & Brasserie de Zwaan maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Hotel & Brasserie de Zwaan verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Hotel & Brasserie de Zwaan op via [email protected]

booking.hotel-de-zwaan.nl en www.hotel-de-zwaan.nl zijn websites van Hotel & Brasserie de Zwaan

Hotel & Brasserie de Zwaan is als volgt te bereiken:

Postadres: Grote Markt 4
Vestigingsadres: Grote Markt 4
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 14108541
Telefoon: 0478513400
E-mailadres: [email protected]